Algemene voorwaarden

BehangVerwijderen.com doet haar uiterste best om deze website van eventuele computervirussen te ontdoen. Wij kunnen echter niet 100% instaan voor het feit dat derden een inbreuk doen op deze website en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Links naar websites van derden kunnen niet werken of de website kan na onze controle veranderd zijn. Tevens kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van deze externe websites. Eventuele nadelige gevolgen daarvan vallen ook niet onder onze verantwoording. Ondanks dat wij uiterst zorgvuldig zijn met het plaatsen van teksten van derden kunnen wij niet 100% instaan voor de juistheid of de toepasbaarheid daarvan (in uw situatie). U moet uw eigen inzicht laten beslissen. Voor eventuele gevolgen zijn wij op generlei wijze aansprakelijk.

BehangVerwijderen.com is onderdeel van AHB / art3000, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24483666